اطلاعیه مهم

زمان برگزاری همایش

| ۱۰:۴۶:۴۸ | ۱۶ / آذر / ۱۳۹۵ |
شناسه خبر: MTM
زمان برگزاری همایش

با توجه به حضور سخنران کلیدی همایش، جناب پروفسور شاهین حیدری در خارج از کشور، تاریخ برگزاری همایش به 95/9/25 موکول گردید.

کیمیا سامانه